Människorättsdagen 10.12

FN:s logotyp för människorättsdagen 10.12.2020

suomeksi     in English

Syftet med den internationella dagen för mänskliga rättigheter är att fira de rättigheter som vi åtnjuter dagligen. Dagen påminner även om de skyldigheter som föreskrivs av rättigheterna. Fira dagen genom att tex. titta på videoklippen nedan.

 

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters video:

underlay_error_youtube

Lärare, titta på "Historien om mänskliga rättigher" med dina elever:

underlay_error_youtube

Studera också introduktionen till grundläggande och mänskliga rättigheter:

underlay_error_youtube

Människorättscentret granskar riktigheten av all material om människorättsfostran som förmedlas vidare. Vidare förmedling av material betyder inte att centret stöder materialets tillverkare, finansierare eller övriga parter som deltagit i utarbetandet av materialet.