Människorättsdagen 10.12

Suomeksi     In English

FN:s logotyp för människorättsdagen 10.12.2020.
FN:s logotyp för människorättsdagen 10.12.2020

Syftet med den internationella dagen för mänskliga rättigheter är att fira de rättigheter som vi åtnjuter dagligen. Dagen påminner även om de skyldigheter som föreskrivs av rättigheterna. Fira dagen genom att tex. titta på videoklippen nedan.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters video:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Lärare, titta på "Historien om mänskliga rättigher" med dina elever:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Studera också introduktionen till grundläggande och mänskliga rättigheter:

YouTube-videon kan inte visas. Vänligen kontrollera dina cookie-preferenser och webbläsarens sekretessinställningar.

Människorättscentret granskar riktigheten av all material om människorättsfostran som förmedlas vidare. Vidare förmedling av material betyder inte att centret stöder materialets tillverkare, finansierare eller övriga parter som deltagit i utarbetandet av materialet.