Människorättsdagen 10.12

suomeksi     in English

Den internationella dagen för mänskliga rättigheter 10.12.2017 markerar även startpunkten för FN:s allmänna förklarning om de mänskliga rättigheternas 70- års jubileumsår.

Syftet med den internationella dagen för mänskliga rättigheter är att fira de rättigheter som vi åtnjuter dagligen. Dagen påminner även om de skyldigheter som föreskrivs av rättigheterna. Fira dagen genom att tex. titta på videoklippen nedan.

 

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters video:

Lärare, titta på "Historien om mänskliga rättigher" med dina elever:

Studera också introduktionen till grundläggande och mänskliga rättigheter:


Människorättscentret granskar riktigheten av all material om människorättsfostran som förmedlas vidare. Vidare förmedling av material betyder inte att centret stöder materialets tillverkare, finansierare eller övriga parter som deltagit i utarbetandet av materialet.