Europeiska och internationella organisationer

Updatererad 20.4.2020

CCPR Centre's tracking tool för undantagsförhållanden och begränsningar i 172 länder

Länka till CCPR Centre's tracking tool.

Europeiska och internationella myndighetsaktörer

EU-institutioner

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter FRA

Europarådet

Europadomstolen

Venice Commission

Sammanfattning av utlåtanden och rapport över undantagsförhållanden 

Kommissionären för mänskliga rättigheter - utlåtanden på engelska om olika teman

Kommittén till förhindrande av tortyr (CPT)

Mänskliga rättigheter och rättsstatsavdelningens sida (en samling av olika teman)

OSSE:s minoritetsombudsman

FN-aktörer

CAT-kommitté - subcommitté instructions on measures to be taken by authorities concerning all places of deprivation of liberty /25.3.2020)

FN:s team för information om coronaviruset och deras webbplats (på engelska)

Den här sidan updateras inte varje dag. För mer länkar och information gå till den sidan på finska.