Europeiska och internationella organisationer

Den här sidan updateras inte varje dag. För mer länkar och information gå till den sidan på finska.

Updatererad 20.4.2020

CCPR Centre's tracking tool för undantagsförhållanden och begränsningar i 172 länder

Europeiska och internationella myndighetsaktörer

EU-institutioner

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter FRA

 

Europarådet

Europadomstolen

Venice Commission

Sammanfattning av utlåtanden och rapport över undantagsförhållanden 

 

Kommissionären för mänskliga rättigheter - utlåtanden på engelska om olika teman

Kommittén till förhindrande av tortyr (CPT)

Mänskliga rättigheter och rättsstatsavdelningens sida (en samling av olika teman)

 

OSSE:s minoritetsombudsman

 

FN-aktörer

CAT-kommitté - subcommitté instructions on measures to be taken by authorities concerning all places of deprivation of liberty /25.3.2020)

 

FN:s team för information om coronaviruset och deras webbplats (på engelska)