Grundläggande rättigheter och deras begränsningar

Suomeksi     in English


Absoluta rättigheter enligt MP- och ESK-konventionen

Vissa absoluta mänskliga rättigheter måste alltid tillämpas även i exceptionella situationer. Sådana rättigheter skyddas bland annat av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen). FN:s kommittéers auktoritativa tolkningar av de absoluta rättigheterna enligt MP- och ESK-konventioner kan läsas här.


Europeiska människorättsdomstolens factsheet-dokument 

Rättsfall och tolkningar av avvikelser från konvenansförpliktelserna vid nödläge enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Art. 15.)

I mars 2020 har 6 medlemsstater gjort en anmälan om avvikelse från iakttagandet av dessa förpliktelser med anledning av COVID-19 pandemin.

Factsheet (uppdaterat 27.3.2020)

Lainkirjoittajan opas, finskspråkig handbok för lagberedare 

Reglering av grundläggande fri- och rättigheter i lagstiftningsberedningen (fi) och i synnerhet punkt 4.1.10 Absoluta förbud (fi)  (om grundläggande fri- och rättigheter som man inte kan frångå genom lagstiftning).


Utdrag från föreläsningar om de grundläggande fri- och rättigheterna

Klicka på bilderna för att förstora dem. Du kan bläddra bland de förstorade bilderna via pilarna nere till vänster på bilden eller med hjälp av piltangenten.


Föreläsning 1 - Introduktion i de grundläggande- och mänskliga rättigheter
Föreläsning 5 - Grundläggande rättigheterna i Finland

Titta, lyssna eller läs. Bekanta dig med 5 föreläsningar.

https://www.manniskorattscentret.fi/utbildning/forelasningsserie/