Grundläggande rättigheter och deras begränsningar

Suomeksi    in English

Lainkirjoittajan opas, finskspråkig handbok för lagberedare 

Reglering av grundläggande fri- och rättigheter i lagstiftningsberedningen (fi) och i synnerhet punkt 4.1.10 Absoluta förbud (fi)  (om grundläggande fri- och rättigheter som man inte kan frångå genom lagstiftning).

Utdrag från föreläsningar om de grundläggande fri- och rättigheterna

Klicka på bilderna för att förstora dem. Du kan bläddra bland de förstorade bilderna via pilarna nere till vänster på bilden eller med hjälp av piltangenten.

Länka till Föreläsning 1 - Introduktion i de grundläggande- och mänskliga rättigheter.
Föreläsning 1 - Introduktion i de grundläggande- och mänskliga rättigheter
Länka till Föreläsning 5 - Grundläggande rättigheterna i Finland.
Föreläsning 5 - Grundläggande rättigheterna i Finland

Absoluta rättigheter enligt MP- och ESK-konventionen

Vissa absoluta mänskliga rättigheter måste alltid tillämpas även i exceptionella situationer. Sådana rättigheter skyddas bland annat av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen). FN:s kommittéers auktoritativa tolkningar av de absoluta rättigheterna enligt MP- och ESK-konventioner kan läsas här.

Länka till Absoluta rättigheter enligt MP- och ESK-konventionen.

Europeiska människorättsdomstolens factsheet-dokument

Rättsfall och tolkningar av avvikelser från konvenansförpliktelserna vid nödläge enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Art. 15.)

I mars 2020 har 6 medlemsstater gjort en anmälan om avvikelse från iakttagandet av dessa förpliktelser med anledning av COVID-19 pandemin.

Factsheet (uppdaterat 27.3.2020)

Länka till Factsheet.