Internationella översikter

suomeksi     in English

Internationella översikt

Människorättscentrets internationella översikt 6/2018 (11.12.2018)

Aktuella teman är bland annat: dom för kvinna som kallat profeten Muhammed för pedofil kränker inte yttrandefriheten, steriliseringskrav för transpersoner kränker rätten till hälsa, flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd ska inte få lägre sociala förmåner än andra, ny allmän kommentar från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter om rätten till liv.

Människorättscentrets internationella översikt 5/2018 (10.10.2018)

Aktuella teman är bland annat: begränsningar av abortmotståndares yttrandefrihet var nödvändiga, uppgifter för personer som under lång tid vistats i EU-området ska inte samlas in i informationssystemet för viseringar och förbud att bära sjal kränkte MP-konventionen.

Människorättscentrets internationella översikt 4/2018 (10.9.2018)

Människorättscentrets internationella översikt 4/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: Skyddet för familjeliv kränktes inte av att de biologiska föräldrarna fråntogs sina rättigheter, USA:s utträde ur FN:s människorättsrådet var ingen överraskning och beslut som fattats av FN:s övervakningsorgan för konventioner är bindande för Spanien.

Människorättscentrets internationella översikt 3/2018 (12.6.2018)

Människorättscentrets internationella översikt 3/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: rätten att anföra klagomål kan inte missbrukas för att möjliggöra hatretorik: klagomål togs inte upp till prövning (Europadomstolen) och Europarådets studie granskar konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av algoritmer.

Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har publicerats! (11.4.2018)

Aktuella teman bland annat: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten, utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter.
PDF-tiedostoIhmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1-2018 FINAL-SV (002).pdf (250 kB)
MS Word -tiedostoIhmisoikeuskeskuksen kansainvälinen katsaus 1-2018 FINAL-SV (002).DOCX (93 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt_6_2017.pdf (246 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationell översikt 5-2017_SV.pdf (249 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationell översikt 5-2017_SV.docx (73 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationell översikt 4-2017_SV.pdf (245 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationell översikt 4-2017_SV.docx (78 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentret internationell översikt 3-2017-SV .pdf (245 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentret internationell översikt 3-2017-SV.docx (91 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentret internationell översikt 2-2017-SV.pdf (86 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentret internationell översikt 2-2017-SV.docx (128 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationell översikt 1-2017_SV.pdf (328 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationell översikt 1-2017_SV.doc (137 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 6-2016.docx (118 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 6-2016.pdf (334 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 5-2016.doc (136 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 4-2016 senaste.pdf (87 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 4-2016.docx (127 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 3-2016.pdf (254 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 3-2016.doc (140 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 2-2016.doc (140 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 2-2016.pdf (46 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 1-2016.pdf (259 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 1-2016.doc (143 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 6-2015.pdf (300 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets int översikt nro 5-2015_sv.docx (133 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets int översikt nro 5-2015_sv.pdf (86 kB)
MS Word -tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 4-2015.docx (132 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 4-2015.pdf (105 kB)
PDF-tiedostoMänniskorättscentrets internationella översikt 3-2015_sv.pdf (263 kB)