Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

14.6.2018

Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 12.-14.6 i New York.

Människorättscentret deltar i partsmötet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 12.-14.6 i New York. Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio talar på ett bievenemang “Strengthening cooperation and partnerships in monitoring the rights of persons with disabilities: experiences and way forward”. Globala förbundet för nationella institutioner för mänskliga rättigheter (GANHRI) ordnar bievenemanget i samarbete med andra aktörer.

Man kan även följa bievenemanget via webbsändning i dag kl. 20.15–21.30 på http://webtv.un.org/.

Twitter: @Ganhri1 @IDA_CRPD_Forum @UNHumanRights @UNDP @MexOnu

Bilagor