En person med funktionsnedsättning ska få bestämma vem som assisterar i situationer som involverar den personliga hygienen

21.5.2019

Ur juridisk synvinkel är detta ett viktigt avgörande i frågor som gäller funktionsnedsättning.

En person med funktionsnedsättning måste ha möjlighet att påverka vem som assisterar honom eller henne till exempel i duschen. Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fällde i mars ett historiskt avgörande beträffande rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Enligt avgörandet har personer med funktionsnedsättning för närvarande ingen möjlighet att påverka vem som assisterar dem i situationer som involverar den personliga hygienen, vilket strider mot de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Laglighetsövervakaren tog det sålunda för första gången ställning i Finland för att önskemålet som en person med funktionsnedsättning har om den assisterande personens kön ska respekteras och att självbestämmanderätten för personen med funktionsnedsättning ska säkerställas. Ur juridisk synvinkel är detta ett viktigt avgörande i frågor som gäller funktionsnedsättning.

”Personer med funktionsnedsättning som är beroende av andra människor kan i praktiken inte påverka vem som hemma eller inom boendeservicen tvättar deras underliv. Detta kränker djupt integriteten som varje människa har rätt till”, berättar Elina Nieminen, viceordförande för Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK).

Biträdande justitiekanslern konstaterar i sitt avgörande att tillgodoseendet av förpliktelserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, såsom självbestämmanderätten, måste säkras också i praktiken i situationer som gäller assistans för att sköta den personliga hygienen. Nu förväntas åtgärder av social- och hälsovårdsministeriet för att korrigera situationen.

På begäran av Människorättscentret lämnade VIOK ett utlåtande till biträdande justitiekanslern gällande göromål som involverar den personliga hygienen inom boendeservicen för personer med funktionsnedsättning. I sitt utlåtande konstaterade VIOK att självbestämmanderätten och respekten för integriteten förutsätter att en person med funktionsnedsättning kan påverka vem som assisterar honom eller henne. En person med funktionsnedsättning ska inte av orsaker som hänför sig till funktionsnedsättningen behöva ta emot hjälp av en person av det motsatta könet eller av någon annan person mot sin vilja.

 

Biträdande justitiekanslerns avgörande (på finska) Vammaisten henkilöiden oikeudet sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa tulee turvata

 

Mera information:

Sakkunnig Mikko Joronen, Människorättscentret, sakkunnigmedlem i VIOK

mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus, 050 326 8327

 

Människorättscentret är ett oavhängigt expertämbetsverk som främjar informationsspridning, utbildning, fostran och forskning kring de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i allmänhet. Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning är en underavdelning till Människorättscentrets Människorättsdelegation. Avdelningen kan bland annat lägga fram förslag och framföra sina åsikter till riksdagens justitieombudsman och Människorättscentret om hur dessa kunde utveckla tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och skötseln av uppgifter som gäller verkställigheten av konventionen.