Vi behöver flera svar på enkäten Barometern för grundläggande rättigheter 2019

20.6.2019

Människorättscentret och justitieministeriet genomför som bäst en enkät i forskningsprojektet Barometern för grundläggande rättigheter 2019. I forskningsprojektet utreds vilka åsikter och erfarenheter personer med funktionsnedsättning och olika språkminoriteter har när det gäller vissa utvalda grundläggande rättigheter.

Enkäten är viktig, eftersom man med hjälp av den samlar in information som stöder utvecklingen av den nationella politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter.

De som i forskningsprojektet valts ut att representera personer med funktionsnedsättning har slumpmässigt valts ut i FPA:s register över handikappbidrag. Vi har skickat ett brev med inbjudan att delta i enkäten åt sammanlagt 12 500 mottagare.

Hittills har vi inte fått in så många svar som vi hade som målsättning. Vi ber nu om er hjälp för att få in flera svar, så att undersökningen ännu bättre ska kunna stöda utvecklingen av politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter.

Om ni fått ett brev där vi bett er delta i undersökningen Barometern för grundläggande rättigheter 2019, ber vi er vänligen svara på enkäten. Dina erfarenheter och åsikter är mycket viktiga!

Om ni vet att någon i er närhet valts ut att svara på enkäten, ber vi er vänligen att uppmuntra eller hjälpa honom eller henne att fylla i enkäten.

Tyvärr är inte Barometern för grundläggande rättigheter 2019 öppen för alla som vill svara. Endast de som via brev blivit bjudna att svara på enkäten kan delta.

Mera information om forskningsprojektet finns på adressen:  https://yhdenvertaisuus.fi/sv/barometern-for-grundlaggande-rattigheter

Tack för ert samarbete!