En utvärdering av EU:s handikappstrategi 2010-2020 har inletts

7.8.2019

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt hörande för att utvärdera EU:s handikappstrategi 2010-2020. Handikappstrategin bygger på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kommissionen kommer att använda resultaten av detta hörande för att förbättra insatserna i framtiden, rikta dem bättre och öka genomslaget.

Det är möjligt att delta i förhandlingen fram till 23.10.2019. Deltagande är möjligt på finska, svenska och engelska.