Finlands periodiska rapport om genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

21.8.2019

Finlands första periodiska rapport om genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är färdig.

Rapporten finns på finska nedan.