Undersökning om skolvardagen till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

1.12.2020

Skolenkät har publicerats och svarstid är till 21.21.2020.

Enkätresultaten används som underlag till parallellrapport till FN och inom påverkansarbetet omkring rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer information och länk till enkäten hittas här: https://vammaisfoorumi.fi/koulukysely/