FN:s dag för mänskliga rättigheter firas 10.12.2020

11.12.2020

FN:s logotyp för människorättsdagen 2020
FN:s logotyp för människorättsdagen 2020

FN:s dag för mänskliga rättigheter firas den 10 december varje år. Syftet med dagen är att påminna om de rättigheter som vi åtnjuter varje dag.

Temat för den internationella dagen för mänskliga rättigheter i år är ”Recover better”. Med temat vill man fästa uppmärksamhet vid att återhämtningsåtgärderna efter den globala coronakrisen bör säkerställa att de mänskliga rättigheterna främjas.

För att främja de mänskliga rättigheterna har man i anslutning till temat listat fyra möjliga metoder:

  • Avskaffande av all slags diskriminering: Den strukturella diskrimineringen och rasismen har ökat effekterna av coronakrisen. Likabehandling och jämställdhet är centralt i världen efter coronakrisen.
  • Beaktande av ojämlikhet: För att återhämtningen från coronakrisen ska lyckas bör den ökade ojämlikheten till följd av krisen beaktas i återhämtningsåtgärderna. För att beakta ojämlikhet krävs att ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter främjas och tryggas.
  • Uppmuntran till deltagande och solidaritet: Coronakrisen har berört alla. Enskilda individer, regeringar, det civila samhället, organisationer på gräsrotsnivå och även den privata sektorn spelar en roll i återhämtningsåtgärderna efter coronakrisen för att världen efter krisen blir bättre för nuvarande och framtida generationer. Man måste också se till att de mest sårbara får sin röst hörd i återhämtningsåtgärderna.
  • Främjande av hållbar utveckling: Hållbar utveckling är viktig både för människan och för jordklotet. De mänskliga rättigheterna, FN:s Agenda 2030 och Pariskonvention är hörnstenar i återhämtningen där ingen lämnas kvar.

 

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har publicerat en video för dagen för mänskliga rättigheter 2020: https://www.youtube.com/watch?v=7nY2NrJLIlk

 

FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter på nätet: https://www.un.org/en/observances/human-rights-day