Människorättscentret  uppföljer och främjar de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Nyheter

Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021

Besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod Utrikesministeriet PRESSMEDDELANDE 1.8.2021 9.00 Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes…

Statsrådet har fastställt den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter

Justitieministeriets pressmeddelande den 24 juni 2021 Statsrådet fastställde igår i ett principbeslut innehållet i den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.…

EU-kommissionen har publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU

EU-kommissionen har den 20 juli 2021 publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU. Rapporten granskar utvecklingen sedan september i fjol och fokuserar sig på fyra områden: rättssystemet,…

Människorättscentrets publikation ”Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019” har publicerat i sin helhet på engelska

Publikationen publicerades på finska och svenska i mars 2021. Förutom publikationen finns en kort presentation och diagram över mänskliga rättighetsaktörer i Finland.

Finlands första nationella barometer för grundläggande rättigheter har publicerats

Enligt den barometerundersökning om de grundläggande fri- och rättigheterna som Människorättscentret och justitieministeriet låtit göra anser minst 94 procent av alla respondentgrupper att de mänskliga rättigheterna är viktiga för att skapa ett

Högsta domstolens avgörande HD 2021:42 – det senaste avgörandet där domstolen tillämpat 106 § i grundlagen

Högsta domstolen har den 4 juni 2021 gett sitt senaste avgörande om 106 § i grundlagen, HD 2021:42. Den ändringssökande i fallet hade på oriktiga grunder påförts en brottsofferavgift. För en på…

Tidigare nyheter

Människorättscentre i sociala medier

Postadress

Människorättscentret
Arkadiagatan 3
FI-00102 Riksdagen, Helsingfors
Karta

(09)*4321 (riksdagens växel)
info@manniskorattscentret.fi

Länka till Människorättscentret YouTube.Länka till Människorättscentret Facebook.Länka till Människorättscentret Twitter.