Inbjudan: SIHTI-rapportens publikationstillfälle, tis. 26.1. kl. 9-11

15.1.2021

I SIHTI projektet har man specifikt undersökt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

SIHTI (Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila) är ett projekt under statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet som samordnas av Statsrådets kansli. Projektet har kartlagt hur väl finländska företag uppfyller sitt ansvar kring mänskliga rättigheter.

Rapportens publikationstillfälle arrangeras som ett webbinarium (på finska) tisdagen d.26.1 kl.9-11.00. Anmäl dig här: bit.ly/37McfJB

Programmet för tillfället kommer att publiceras senare.

I SIHTI projektet har man specifikt undersökt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Projektet genomfördes under år 2020 av Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret. Den information och kunskap som skapats via projektet stöder skrivningarna regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin, i fråga befrämjandet av företagsansvar.

Information:

sihti@hanken.fi eller Susan Villa, sakkunnig, Människorättscentret, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 432 3738