Aktuella projekt vid Människorättscentret, slutet av 2020

29.1.2021

Människorättscentret har listat sina aktuella projekt i december 2020.

I slutet av 2020 har Människorättscentret listat sina aktuella projekt. Projekten anknyter till främjande och uppföljning av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och internationnellt samarbete.