Europadomstolen: Årsrapporten och statistik för 2020 har publicerats

1.2.2021

Sammanlagt 35 klagomål mot Finland är anhängiga.

Europadomstolens årsrapport

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (EDMR) publicerade sin årsrapport och statistik för år 2020.

Läs hela rapporten på engelska här. Rapporten innehåller även ett sammandrag av de mest intressanta lösningarna från 2020 (Kapitel 2, börjar på sidan 33).

 

Allmänt

År 2020 överfördes sammanlagt 41 700 klagomål till undersökning vid en juridisk sammansättning (6 % mindre än år 2019, sammanlagt 44 500)

26 800 av dessa överfördes till en ensamdomare, eftersom de bedömdes vara sådana fall som inte undersöks (declared inadmissible, 10 % fler jämfört med föregående år). Dessa behandlas omedelbart. Sammanlagt 14 900 klagomål ansågs kräva behandling av en kammare eller en kommitté (1 % fler än år 2019).

Sammanlagt 39 190 klagomål behandlades i en juridisk sammansättning. Antalet var 4 % lägre än 2019 (40 667). Under året behandlades 2 500 fall färre än antalet nya klagomål som inkom. Antalet fall som behandlades i en juridisk sammansättning ökade, vid årskiftet 2020-2021 var antalet klagomål 62 000 (år 2019 sammanlagt 59 800).

Läs mer statistik från domstolen (på engelska)

Läs mer analys av statistiken (på engelska)

 

Klagomål som gjorts mot Finland i Europadomstolen

År 2020 anhängiggjordes 120 klagomål mot Finland (133 klagomål år 2019).

Sammanlagt 103 klagomål som gjordes mot Finland undersöktes inte eller avlägsnades av någon orsak från behandling (131 klagomål år 2019).

I slutet av 2020 fanns det 35 anhängiggjorda klagomål mot Finland i olika sammansättningar i EDMR (19 klagomål år 2019).

År 2020 gavs 5 klagomål till Finlands regering för utlåtanden (4 klagomål år 2019).

År 2020 begärdes sammanlagt 15 beslut om förbud mot verkställighet mot Finland. Två förbuden beviljades.

Finland fick ett avgörande år 2020:

 

Under åren 1990–2020 har Finland fått 191 domar av EDMR. De flesta av dessa gällde längden på rättegången (62) eller övriga förutsättningar för en rättvis rättegång (37).

Av domarna innehöll 142 minst en förseelse.

Av domarna fanns det 36 som inte innehöll någon förseelse.

Av domarna löstes 9 genom förlikning.

Av domarna löstes 4 på övriga sätt (just satisfaction, revision, preliminary objections and lack of jurisdiction).

 

Årsberättelsen för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

 

Domstolens sammandragsdokument (engelska) (Facts and Figures, uppdaterad i september 2019)

Domstolens Country Profiles (2/2020)

Domstolens statistiksida (engelska)

Bilagor