Människorättscentret  främjar de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Nyheter

Finlands första nationella barometer för grundläggande rättigheter har publicerats

Enligt den barometerundersökning om de grundläggande fri- och rättigheterna som Människorättscentret och justitieministeriet låtit göra anser minst 94 procent av alla respondentgrupper att de mänskliga rättigheterna är viktiga för att skapa ett

Högsta domstolens avgörande HD 2021:42 – det senaste avgörandet där domstolen tillämpat 106 § i grundlagen

Högsta domstolen har den 4 juni 2021 gett sitt senaste avgörande om 106 § i grundlagen, HD 2021:42. Den ändringssökande i fallet hade på oriktiga grunder påförts en brottsofferavgift. För en på…

Meddelande om publikation: Sammanfattning av utredningen om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet

I Människorättscentrets publikation Bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet – är tiden mogen för förändring? dryftas behovet av ändring i bestämmelsen…

Meddelande om publikation: Sammanfattning av utredningen om bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet

I Människorättscentrets publikation Bestämmelsen om företräde i 106 § i grundlagen och kravet på uppenbar grundlagsstridighet – är tiden mogen för förändring? dryftas behovet av ändring i bestämmelsen…

Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsberättelse 2020

Begränsningarna av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och effekterna av detta var högaktuella i Människorättscentrets och dess människorättsdelegations verksamhet…

Människorättscentret gav ett utlåtande om utkastet till tilläggsprotokoll för den s.k. Oviedokonventionen

Människorättscentret gav 30.4.2021 ett utlåtande till utrikesministeriet om utkastet till tilläggsprotokoll till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och den mänskliga…

Tidigare nyheter

Människorättscentre i sociala medier

Postadress

Människorättscentret
Arkadiagatan 3
FI-00102 Riksdagen, Helsingfors
Karta

(09)*4321 (riksdagens växel)
info@manniskorattscentret.fi

Länka till Människorättscentret YouTube.Länka till Människorättscentret Facebook.Länka till Människorättscentret Twitter.