Pressfriheten är ingen självklarhet - den internationella pressfrihetsdagen uppmärksammas den 3 maj

3.5.2021 klo 08:00


På pressfrihetsdagen den 3 maj påminns vi om de fria mediernas betydelse för demokratin och rättsstatsprincipen. Enligt indexet som mäter pressfriheten har situationen försämrats alarmerande på olika håll i världen - även i Europa. Fria medier får inte tas för givet någonstans.

I Windhoek i Namibia antogs den så kallade Windhoekdeklarationen den 3 maj 1991. Deklarationen betonar fria, mångsidiga och pluralistiska medier. Två år senare utlystes datumet för antagandet av Windhoekdeklarationen på Unescos initiativ till en temadag om pressfrihet i FN:s generalförsamling. I år firas trettioårsdagen av deklarationen.

På pressfrihetsdagen 2021 vill Unesco lyfta fram tre centrala faktorer för att trygga mediernas verksamhetsmiljö:

  • nyhetsmediernas ekonomiska funktionsförmåga måste tryggas
  • de stora nätföretagens transparens måste stärkas med hjälp av olika mekanismer och
  • medieläskunnigheten måste förbättras, så att människor kan identifiera mediernas värde samt försvara och kräva journalistik för att trygga tillgången till information. 

I organisationen Reportrar utan gränsers (RSF, Reporters sans frontières) globala pressfrihetsindex som utgavs 20 april ligger de nordiska länderna fortfarande i täten. Finland står som nummer två på listan för det andra året i rad. Läget för pressfriheten har dock försämrats över hela världen. Läget har försämrats på ett oroväckande sätt även i Europa, eftersom det bland de bästa länderna bara finns tolv europeiska länder. Tyskland tappade till exempel två placeringar i indexet till plats 13 på grund av upprepade attacker mot journalister under pandemin.

Organisationen Reportrar utan gränser påminner om att även om situationen för yttrandefriheten i Europa fortfarande är den bästa globalt sett, har spridningen av vilseledande och falsk information och dess negativa följder för journalisterna ökat på ett oroväckande sätt.

Europarådets årsrapport om journalisters säkerhet och skydd 2021 tar upp en av dess betänkanden de nödlagar som infördes av många europeiska länder under koronapandemin. Lagar har använts för att begränsa medieaktivitet. År 2020 fick Europarådets plattform för att främja skyddet av journalism och säkerhet för journalister 40 procent fler varningar om hot mot journalister än ett år tidigare.

I Finland är situationen fortfarande god i fråga om pressfriheten, men den oroande utvecklingen i världen påminner om att pressfriheten inte är en självklarhet. Även här måste vi aktivt ta hand om fria, mångsidiga och pluralistiska medier.

Människorättscentrets uppgift är att försvara de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen i all sin verksamhet. Centret följer systematiskt upp rättsstatsfrågor och rapporterar årligen om situationen i Finlands rättsstat till den Europeiska kommissionen. Ett tema för uppföljningen är mediernas frihet och mångfald.

 

Läs mera:

Den internationella pressfrihetsdagen på Unescos webbplats (på engelska): https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

Windhoekdeklarationen (på engelska): https://en.unesco.org/news/30th-anniversary-windhoek-declaration

Organisationen Reportrar utan gränsers meddelande (på finska): https://www.toimittajatilmanrajoja.fi/post/v%C3%A4kivalta-toimittajia-kohtaan-kaksinkertaistui-euroopassa-pohjoismaat-journalismin-harvoja-mallima

Årsrapport från partnerorganisationerna till Europarådets plattform för att främja skyddet av journalistik och säkerhet för journalister (på engelska): https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e

Bloggposten Mediesituationens avigsida (på finska): http://ihmisoikeuskeskus.blogspot.com/2020/09/median-nurja-puoli.html