Kate Gilmore uppmanar FN:s medlemstater att satsa på MR-arbete

15.5.2018

"Dessa är hårda tider, men de är ännu hårdare för den enskilda individen", så här beskrev Kate Gilmore de utmaningar och världsläge som världssamfundet hanterar dagligen."

I sitt öppningstal gav FN:s biträdande högkommissarie för mänskliga rättigheter Kate Gilmore en omfattande översikt om nuläget för de mänskliga rättigheterna i världen.

Gilmore poängterade bland annat att fler bestämda och skärpta åtgärder behövs för att lösa de globala konflikterna och människorättskränkningarna. Ansvaret att skärpa på åtgärderna ligger både på FN:s medlemsländer och säkerhetsrådet.

År 2018 firas 70-års jubileumsåret av den allmänna förklarningen om de mänskliga rättigheterna. För att uppmärksamma detta uppmanade Kate Gilmore även att FN:s medlemstater ska satsa på att utveckla samarbete inom människorättsfrågor.

Gilmore deltog i  en tillställning  som organiserades fredagen den 13.4 av Människorättscentret i samarbete med justitieministeriet och utrikesministeriet. Syftet med seminariet var uppmärksamma arbetet för de mänskliga rättigheterna och 70-års jubileusåret för FN:s allmänna förklarning om de mänskliga rättigheterna.

Se på videoinspelningen av seminariet: Standing up for Human Rights in a Multipolar World – an Event in Honour of Ms. Kate Gilmore, UN Deputy High Commissioner For Human  Rights här.

Läs mer om Kate Gilmores öppningstal i Hufvudstadsbladet (HBL) via följande länk:  https://www.hbl.fi/artikel/att-veta-vad-man-star-for/

Den allmänna förklarningen om de mänskliga rättigheternas 70-års jubileumår är temat Människorättscentret blogg år 2018. I bloggen kan du under året läsa texter om förklarningens alla 30 artiklar på olika språk. Läs mer här.