Finlands translag kränker de mänskliga rättigheterna – ”Nu saknar vi politisk vilja att åtgärda situationen”

27.4.2018

”I Finland saknas en politisk vilja att åtgärda de punkter i translagen som kränker de mänskliga rättigheterna och den finska statens internationella förbindelser”, påpekar Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

 

 

Vad gäller tillgodoseendet av transpersoners mänskliga rättigheter ligger Finland helt klart efter de övriga nordiska länderna. I Finland måste transpersoner fortfarande avstå från sin fortplantningsförmåga om de vill ändra anteckningen om kön i identitetsbevis.

 

Förutsättningarna för juridiskt fastställande av könstillhörighet regleras i den så kallade translagen (lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet 563/2002). Revideringen av translagen har inte framskridit de senaste åren, trots att lagen upprepade gånger konstateras vara i strid mot de mänskliga rättigheterna.

 

”I Finland saknas en politisk vilja att åtgärda de punkter i translagen som kränker de mänskliga rättigheterna och den finska statens internationella förbindelser”, påpekar Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

 

Till exempel Europarådets människorättskommissionär har uppmanat Finland att slopa kravet på att personen ska sakna fortplantningsförmåga. Finland har fått flera rekommendationer om att revidera translagen, också i samband med FN:s periodiska granskning 2017. Dessutom anser den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) att sterilisationstvånget är i strid med den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

 

”Man har medvetet valt att ignorera de internationella rekommendationer som Finland fått och också Europadomstolens tydliga ståndpunkt. Regeringen har ett ansvar att åtgärda situationen. Det handlar om transpersoners mänskliga rättigheter och välbefinnande”, påminner Rautio.

 

Enligt Människorättscentret och dess människorättsdelegations ståndpunkt kräver translagen en totalrevidering. Det räcker inte att sterilisationstvånget tas bort. Processerna för juridiskt fastställande av könstillhörighet och för könskorrigering borde i fortsättningen separeras.

 

De senaste åren har flera europeiska länder ändrat sin lagstiftning om juridiskt fastställande av könstillhörighet. I Sverige tog man bort kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga från villkoren år 2013 och man har som första stat i världen beslutat att betala ersättning åt steriliserade transpersoner.

 

I Människorättscentrets färska utredning ser man på translagens situation i Finland och på ändringar i lagstiftningen i andra europeiska länder. Utredningen publicerades i samband med seminariet om främjande av transpersoners rättigheter och välbefinnande, som hölls i riksdagen i går.

 

Ytterligare information:

direktör Sirpa Rautio

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi

09 4321 (riksdagens växel)

Bilagor