NHRI-akademin i Helsingfors 4–8.6.2018

4.6.2018


Den årliga utbildningen för det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner, NHRI-akademin, ordnas i Helsingfors.


Den årliga utbildningen för det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner, NHRI-akademin, ordnas i Helsingfors 4–8.6.2018. Under årets utbildning fokuserar man på de nationella människorättsinstitutionernas (NHRI) roll i:

- lagstiftningsprocessen och bedömning konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna

- skyddet av människorättsförsvarare och främjandet av det demokratiska utrymmet

Till utbildningen väljs årligen på basis av ansökningar ungefär 25–30 deltagare från olika nationella människorättsinstitutioner. Huvudarrangörer för akademin är OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) och det europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI).


Människorättscentret har även varit med och arrangerat årets utbildning i Helsingfors. Under akademin presenterar Centret sin verksamhet angående människorättsutbildning och människorättsfostran.

Mera information om det europeiska samarbetet mellan de nationella människorättsinstitutionerna hittar du på engelska här: http://ennhri.org/