FRA: äldre personers grundläggande rättigheter måste skyddas bättre

6.6.2018

Nästan 60 procent av européerna anser att det är en nackdel att vara äldre när man söker arbete. Samhället ser ofta äldre som en börda. Alltför ofta bortser vi från våra äldres grundläggande mänskliga rättigheter. I 2018 års rapport undersöker Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) hur ett rättighetsbaserat synsätt rörande respekt för äldre börjar ta form.

 

Pressmeddelande från FRA

Wien den 6 juni 2018

 

Grundläggande rättigheter är inte bara till för unga. De skyddar alla oavsett ålder. Vi behöver göra ett bättre jobb för att skydda de äldre i vårt samhälle. Det är hög tid att omsätta politiska åtaganden i konkreta åtgärder. Vi måste stå upp för de äldres medborgerliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.

I årets Rapport om grundläggande rättigheter är fokuskapitlet inriktat på lika behandling av äldre och respekt för deras grundläggande rättigheter. I rapporten konstateras att medvetenheten om frågan ökar och att politiken förändras till större respekt för de äldres rättigheter. I rapporten ges dock rådet att man inte ska använda samma strategi för alla, eftersom de hinder som kvinnor, etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättningar möter kan förvärras när de blir äldre. I rapporten varnas också för hur de som är unga idag kan möta svårigheter senare i livet om de har låg utbildning och inte kan hitta jobb.

Behovet av att anta EU:s direktiv om likabehandling för att bredda skyddet mot diskriminering på grund av ålder understryks också i rapporten. Direktivet utvidgar skyddet mot diskriminering utöver sysselsättning till tillgång till tjänster, bostäder och hälsovård osv. I rapporten föreslås också att EU-medel ska utnyttjas bättre för att främja delaktighet och likabehandling för äldre.

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu /Tfn: (+43) 1 580 30 642

 

Bilagor