Den femte NHRI-akademin avslutas i Helsingfors

19.6.2018

Deltagare, arrangörer, och utbildare för årets NHRI-akademi
Deltagare, arrangörer, och utbildare för årets NHRI-akademi
Deltagare presenterar grupparbeten under akademin
Deltagare presenterar grupparbeten under akademin
Diskussion om Parisprinciperna
Diskussion om Parisprinciperna
Representanter från ENNHRI och ODIHR undertecknar ett avtalsmemorandum (memorandum of understanding)
Representanter från ENNHRI och ODIHR undertecknar ett avtalsmemorandum (memorandum of understanding)

I början av juni organiserades NHRI-akademin i Helsingfors. Under akademi diskuterades både skyddet för människorättsförsvarare och de nationella människorättsinstitutionernas roll i lagstiftningsprocessen

Årets akademi inleddes med en diskussion om de nationella människorättsinstitutionernas roll i lagstiftningsprocessen. Deltagarna övervägde hur nationella människorättsinstitutioner skulle kunna delta i de olika stadierna av lagstiftningsprocessen, från förberedelserna av lagen till genomförandet.

Skyddet av människorättsförsvarare diskuterades bland annat under ledningen av den finska transaktivisten Sakris Kupila. Diskussionen visade att nationella människorättsinstitutioner kan stödja människorättsförsvarare genom att främja ett positivt klimat för genomföring av de mänskliga rättigheterna. Enligt Sakris Kupila är även samarbetet mellan människorättsförsvarare viktigt att komma ihåg.

Under akademin undertecknades ett avtalsmemorandum mellan  OSSE: s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) och det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI). Dokumentet erkänner vikten av ett gemensamt och långsiktigt partnerskap och utgör grunden för fortsatt samarbete.

ODIHR och ENNRI har organiserat NHRI-akademin sedan 2014. Akademin syftar till att utbilda människorättsexperter från de nationella mänskliga rättigheterna (NHRI) och dela god praxis bland deltagarna. Den femte akademin hölls i Helsingfors den 4-8 juni 2018. I årets utbildning deltog 27 människorättsexperter från nationella människorättsinstitut.

 

Läs mer om årets NHRI akademi här:

ENNNHRI:n pressmeddelande (på engelska): 

http://ennhri.org/NHRI-Academy-2018-concludes-in-Helsinki 

ODIHR:n pressmeddelande (på engelska): https://www.osce.org/odihr/383823

Diskussionen i Twitter: #NHRIAcademy2018 #FIN_NHRI #ennhri #osce_odihr