FN:s rapportering om de mänskliga rättigheterna förnyas.

22.10.2018

I den förenklade rapporteringen består statens rapport av svar på den lista med frågor som kommittén lämnat

En omgång enligt det förnyade rapporteringsförfarandet inleds - den första möjligheten att påverka de teman som behandlas under 2018.

FN:s rapportering om de mänskliga rättigheterna förnyas. Finland har för sin del godkänt ett förenklat rapporteringsförfarande för MP-, ESK- och CAT-konventionerna.

I den förenklade rapporteringen består statens rapport av svar på den lista med frågor som kommittén lämnat (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR). Senare under utfrågningen kan också andra teman tas upp.

Teman för Finlands MP- och ESK-rapporter (LOIPR) bestäms i kommittéerna

  • för MP-konventionen under den session som inleds 4.3.2019
  • för ESK-konventionen under den session som inleds 11.3.2019

Material för beredning av val av teman och listan med frågor ska lämnas in till kommittén senast 8–10 veckor innan sessionen.

I praktiken innebär detta att material med vilket man vill påverka listans teman ska lämnas in under 2018.

Det är möjligt att delta senare, efter att rapporten överlämnats samt innan utfrågningen. Mera information om dessa när det är aktuellt.

 Tidsfristen för Finlands svar (rapport) går för båda konventionerna ut i mars 2020.

 

FN:s rapporteringsguide (på engelska)

Guide för utbildare om rapporteringsguiden (på engelska)