Irland blir ordförande för ENNHRI

5.11.2018

Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner ENNHRI har valt Emily Logan som sin nästa ordförande. Logan företräder Irlands nationella institution för mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen anordnades i Aten den 24 oktober 2018. Före den höll ENNHRI:s sin årskonferens, som i år hade försvarare av de mänskliga rättigheterna som tema.

 

Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner ENNHRI har valt Emily Logan som sin nästa ordförande. Logan företräder Irlands nationella människorättsinstitution. Hennes tre år långa mandatperiod börjar i mars 2019.

ENNHRI:s generalförsamling, i vilken alla medlemmar är representerade, har utsett en styrelse för 2019–2022. I styrelsen ingår följande länders nationella människorättsinstitutioner och representanter för dem:

 

  • Albanien (Erinda Ballanca)
  • Irland (Emily Logan)
  • Kroatien (Lora Vidović)
  • Grekland (Maria Gavouneli)
  • Norge (Petter Wille)
  • Polen (Miroslaw Wróblewski)

 

Irland, Albanien, Kroatien och Grekland valdes även till styrelsen för det globala nätverket för nationella människorättsinstitutioner GANHRI. Läs här om vilka andra som valdes (på engelska).

Generalförsamlingen anordnades i Aten den 24 oktober 2018. Före den höll ENNHRI:s sin årskonferens, som i år hade försvarare av de mänskliga rättigheterna som tema. Under konferensen diskuterades bland annat hur de nationella människorättsinstitutionerna kan stöda det demokratiska utrymmet och andra försvarare av de mänskliga rättigheterna. Läs mer om konferensen här.

Människorättscentret har suttit i ENNHRI:s och GANHRI:s styrelser i nästan tre år. Dess mandatperiod utgår i början av 2019. Mandattiden i styrelsen utgår också för Tysklands, Nederländernas och Georgiens nationella människorättsinstitutioner.