Människorättsvecka i riksdagen

3.12.2018


Människorättscentret har bjudit in riksdagen att fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för handikappade till dagen för mänskliga rättigheter 3. - 10.12.2018.

Människorättscentret har bjudit in riksdagen att fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för handikappade till dagen för mänskliga rättigheter 3. - 10.12.2018. På borden i restauranger och caféer finns små informationsinslag om temat. I dessa tackar vi riksdagen för arbetet för att trygga grundläggande och mänskliga rättigheter, påminner om vikten av demokrati- och människorättsfostran och frågar hur valkampanjerna kommer att beakta tillgänglighet och åtkomlighet.