Märkesår för de nationella människorättsinstitutionerna

20.12.2018

I december 2018 är det 25 år sedan FN:s generalförsamling antog resolutionen om Parisprinciperna. Parisprinciperna styr de självständiga nationella institutioner som arbetar med att främja och skydda mänskliga rättigheter i hela världen.

På 25 år har mängden institutioner för mänskliga rättigheter femfaldigats och 70 procent av dem uppfyller kriterierna i Parisprinciperna till fullo. På senaste tid har nationella institutioner för mänskliga rättigheter fått ökade möjligheter att delta i FN:s olika mekanismer och processer. FN:s generalförsamling och råd för mänskliga rättigheter har antagit resolutioner om dem och FN:s generalsekreterare har rapporterat om hur resolutionerna har verkställts.

Den senaste resolutionen från rådet för mänskliga rättigheter lyfter fram människorättsinstitutionernas roll i delaktighetsstärkande samhällen och i arbetet mot målen för hållbar utveckling. För sin del konstaterar Europarådets människorättskommissionär i sin nya kommentar att människorättsinstitutioner är ädelstenar i människorättsystemet.

Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter består av riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och centrets människorättsdelegation.

Nyttiga länkar:

25th Anniversary of the Paris Principles and of the establishment of a Global Network of NHRIs:

https://nhri.ohchr.org/EN/25/Pages/25thAnniversary.aspx

Resolution adopted by the Human Rights Council on 28 September 2018:

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/39/17

CoE Commisioner's human rights comment:

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/paris-principles-at-25-strong-national-human-rights-institutions-needed-more-than-ever