Utrikesministeriet söker kandidater till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

12.1.2019

Utrikesministeriet ber intresserade personer anmäla sig som kandidat till uppgiften som medlem eller som ersättande medlem i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) som blir ledig den 1 juli 2019.

UM, 20.12.2018

Utrikesministeriet söker kandidater till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans

Utrikesministeriet ber intresserade personer anmäla sig som kandidat till uppgiften som medlem eller som ersättande medlem i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) som blir ledig den 1 juli 2019.

ECRI är ett oberoende organ tillsatt av Europarådet som är specialiserat på frågor kring rasism och intolerans.

Varje medlemsstat i Europarådet utser en medlem till kommissionen och kan även utse en ersättare för medlemmen.

De som väljs till dessa uppgifter ska ha hög moral och erkänd kompetens inom arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, rasdiskriminering, xenofobi och intolerans.

Medlemmarna i ECRI deltar i personlig kapacitet och ska vara självständiga och oavhängiga och kunna fungera effektivt som medlemmar av expertgruppen.

En kommissionsmedlems mandatperiod är fem år och kan förnyas två gånger. En ersättande medlems mandatperiod är bunden till den ordinarie medlemmens period.

De som väljs till uppgiften ska ha verifierat goda kunskaper i ett av Europarådets två officiella språk (engelska eller franska).

De som är intresserade av uppgiften som medlem eller ersättande medlem ombeds lämna in en skriftlig anmälan till utrikesministeriet senast den 31 januari 2019 till adressen Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet. Märk kuvertet ”ECRI”.

Ansökan ska åtföljas av en meritförteckning i enlighet med Europarådets mall och av fullständiga kontaktuppgifter på ett av Europarådets officiella språk.

Meritförteckning