Människorättscentret har lämnat in material till MP-kommittén

14.1.2019

Människorättscentret har 21.12.2018 lämnat in material till MP-kommittén för beredning av val av teman och listan med frågor för statens rapport.

En omgång enligt det förnyade rapporteringsförfarandet inleds för MP-konventionen.

Människorättscentret har 21.12.2018 lämnat in material till MP-kommittén för beredning av val av teman och listan med frågor (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).  I den förenklade rapporteringen består statens rapport av svar på den lista med frågor som kommittén lämnat.

Teman:

 • General Information on the National Human Rights Situation
 • Ten Key Problems in Fundamental and Human Rights in Finland
 • Sami, Self Determination (art. 1, 26, 27)
 • Freedom of Speech and Hate Speech (arts. 2, 19, 20 and 26)
 • Access to Justice and Fair Trial (arts. 2, 14 and 24)
 • Non-discrimination (Arts 3 and 26)
 • Violence against women and domestic violence  (Arts 2-3, 7 and 26)
 • Torture, cruel, inhuman or degrading treatment (Art 7)
 • Liberty and security of persons and treatment of persons deprived of their liberty (Arts  9-10)
 • Right to Privacy (art. 17)
 • Freedom of Religion (art. 18)
 • Rights of the child (arts. 7, 24 and 26)
 • Right to participate (Art 25)
 • National Minorities (Art 26 and 27)        

Teman för Finlands MP- och ESK-rapporter (LOIPR) bestäms i kommittéerna

 • för MP-konventionen under den session som inleds 4.3.2019
 • för ESK-konventionen under den session som inleds 11.3.2019

 Tidsfristen för Finlands svar (rapport) går för båda konventionerna ut i mars 2020.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1296&Lang=en

Bilagor