Människorättscentret har lämnat in material till ESK-kommittén

14.1.2019

En omgång enligt det förnyade rapporteringsförfarandet inleds för ESK-konventionen.

Människorättscentret har 21.12.2018 lämnat in material till ESK-kommittén för beredning av val av teman och listan med frågor (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR).  I den förenklade rapporteringen består statens rapport av svar på den lista med frågor som kommittén lämnat.

Teman:

 • General information on the National Human Rights situation
 • Prohibition of Discrimination (Art. 2)
 • Right to Work & Just and Favourable Conditions of Work (arts 6 and 7)
 • Right to Social Security (art 9)
 • Protection of Family (art 10)
 • Right to adequate standard of living (art 11)
 • Right to health (art 12)
 • Right to Education (art 13)
 • Right to Culture and Science (art 15)

Teman för Finlands MP- och ESK-rapporter (LOIPR) bestäms i kommittéerna

 • för MP-konventionen under den session som inleds 4.3.2019
 • för ESK-konventionen under den session som inleds 11.3.2019

 Tidsfristen för Finlands svar (rapport) går för båda konventionerna ut i mars 2020.

 

ESK-kommitténs websida https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1309&Lang=en

Bilagor