Europadomstolen: Årsrapporten och statistik för 2018 har publicerats

28.1.2019

Årsrapporten och statistik för 2018 för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har publicerats. Sammanlagt 20 klagomål mot Finland är anhängiga.

Europadomstolens årsrapport

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (EDMR) publicerade den 24 januari 2019 sin årsrapport och statistik för år 2018.

Läs hela rapporten på engelska här. Rapporten innehåller även ett sammandrag av de mest intressanta lösningarna från 2018 (Kapitel 2, börjar på sidan 37).

 

Allmänt

År 2018 överfördes sammanlagt 43 100 klagomål till undersökning vid en juridisk sammansättning (32 % färre än år 2017, sammanlagt 63 350)

29 300 av dessa överfördes till en ensamdomare, eftersom de bedömdes vara sådana fall som inte undersöks (declared inadmissible, 41 % färre jämfört med föregående år). Dessa behandlas omedelbart. Sammanlagt 13 000 klagomål ansågs kräva behandling av en kammare eller en kommitté (1 % färre än år 2017).

Sammanlagt 42 761 klagomål behandlades i en juridisk sammansättning. Antalet var 50 procent lägre än 2017 (85 951). Under året behandlades lite över 300 fall fler än antalet nya klagomål som inkom. Antalet fall som behandlades i en juridisk sammansättning hölls i stora drag på samma nivå, år 2018 var antalet klagomål 56 350 (år 2017 sammanlagt 56 250).

Läs mer statistik från domstolen (på engelska)

Läs mer analys av statistiken (på engelska)

 

Klagomål som gjorts mot Finland i Europadomstolen

År 2018 anhängiggjordes 174 klagomål mot Finland.

Sammanlagt 170 klagomål som gjordes mot Finland undersöktes inte eller avlägsnades av någon orsak från behandling.

I slutet av 2018 fanns det 20 anhängiggjorda klagomål mot Finland i olika sammansättningar i EDMR.

År 2018 gavs 5 klagomål till Finlands regering för utlåtanden.

År 2018 begärdes sammanlagt nio beslut om förbud mot verkställighet mot Finland. Ett förbud beviljades.

 

Under åren 1990–2018 har Finland fått 188 domar av EDMR. De flesta av dessa gällde längden på rättegången (62) eller övriga förutsättningar för en rättvis rättegång.

Av domarna innehöll 140 minst en förseelse.

Av domarna fanns det 35 som inte innehöll någon förseelse.

Av domarna löstes 9 genom förlikning.

Av domarna löstes 4 på övriga sätt (just satisfaction, revision, preliminary objections and lack of jurisdiction).

 

Tal, videolänken och allt övrigt material I samband med publiceringen av årsberättelsen för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna finns på EDMR:s webbsidor. Läs mer via denna länk (engelska).

 

Domstolens sammandragsdokument gällande Finland (engelska) (Facts and Figures, uppdaterad i november 2018)

 

Domstolens statistiksida (engelska)