Samernas nationaldag (Sámiid álbmotbeaivi) firas den 6 februari

5.2.2019

sameflagga
sameflagga

Samernas nationaldag kan firas genom att fördjupa sig i samiskan, till exempel genom livelektion om samer, film, musik eller olika teman som berör samerna

Samernas nationaldag (Sámiid álbmotbeaivi)

Samernas nationaldag firas den 6 februari. Festdagen är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Finland, Sverige, Norge eller Ryssland. Den är fortfarande rätt ung, den skrevs in i den finländska almanackan år 2004. Beslutet om nationaldagen fattades år 1992 och festdagens rötter sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden, till år 1917. Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera gemensamma problem.

 

Samerna är EU-områdets enda ursprungsbefolkning

Samerna är ett av världens urfolk och det enda i Europa. Antalet samer uppskattas till mellan 75 000 och 100 000. Av dessa bor ca 10 000 i Finland, 50 000–65 000 i Norge, 20 000–40 000 i Sverige, och ca 2 000 i Ryssland

Samerna har ett eget folkvalt organ, sameting, Samediggi, som är samernas röst i Finland. Det finns sameting även i Sverige och Norge, och flera organisationer som arbetar för samernas sak.

Av världens befolkning tillhör ca 370 miljoner människor i 90 länder ursprungsfolken och utgör därmed 5% av jordens befolkning. Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, sina kulturella uttryck, språk och traditioner. Urfolk hör alltid samman med ett visst geografiskt område. De har historiska band med den miljö där de levt och brukat marken.

Samiska tillhör liksom finska den finno-ugriska språkfamiljen. 2019 firas också FN:s internationella år för ursprungsbefolkningarnas språk.

 

Människorättcentrets föreläsning om grundläggande rättigheterna i Finland:
Grundlagen 17 § - rätt till eget språk och egen kultur

 

Sameflagga - Sámi leavga

Den samiska flaggan är för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets samekonferens samlad i Åre. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.


Nationalsång

1986 beslutades även att Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång, officiellt skulle utses till Samernas nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som arbetade som lärare och kyrkomusiker och var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie.

 

Undervisningsmaterial i samisk kultur och samerna

Det finns många sätt att fördjupa sig i samiskan, till exempel genom film, musik eller olika teman som berör samerna, såsom de samiska språken, samedräkten, samiska näringar eller nationalsymboler. Mångsidigt material och färdiga uppgifter som kan användas i undervisningen hittas på finska på webbplatsen oktavuohta.com som upprätthålls av Sametinget och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Oktavuohta är nordsamiska och betyder förbindelse.

Samernas nationaldag på YLE Areena https://arenan.yle.fi/tv/program/30-416

Belönade Film Sameblod på YLE Teema Fem den 6 februari kl 22.00 https://arenan.yle.fi/1-4391243 och 30 dagar på YLE Arenan. Filmen kan ses också textad på samiska

Oddasat – nyheter på samiska https://areena.yle.fi/1-3830094

 

En livelektion om samer

Saamelaisalueen koulutuskeskus i Enare sänder den 6.2 kl. 12.00–12.45 en livelektion i samisk kultur. Sändningen är ett informationspaket om samerna och den samiska kulturen och den lämpar sig för alla, men speciellt för årskurserna 5–9. I livesändningen ingår också korta videon, filmer och levande musik. Sändningen kan ses på adressen sogku.fi/live/.