Finlands Unesco-kommission tillsattes - MRC med i kommissionen

7.2.2019

MRCs chef Sirpa Rautio medlem i Unesco-kommissionen för 2019-2022. Komissionen är ett rådgivande sakkunnigorgan i Unesco frågor.

Finlands Unesco-kommission tillsattes

Undervisnings- och kulturministeriet  7.2.2019 13.34 | Publicerad på svenska 7.2.2019 kl. 13.49 
PRESSMEDDELANDE

 

Statsrådet tillsatte tosdagen den 7 februari Unesco-kommissionens medlemmar för en fyraårsperiod 7.2.2019 - 31.12.2022. Finlands Unesco-kommission är ett nationellt rådgivande sakkunnigorgan och ett samarbetsorgan i frågor som gäller Unesco.

Ordförande för kommissionen är Henna Virkkunen, medlem i Europaparlamentet. Övriga medlemmar är Maija Aksela, professor vid Helsingfors universitet, Elina Anttila, överdirektör för Nationalmuseet, direktör Veera Heinonen, som ansvarar för Sitras kommunikations- och samarbetsrelationer, författaren Juha Itkonen, filosofie magister Leif JakobssonTommi Laitio, chef för Helsingfors stads kultur och fridtidssektor,  Joel Linnainmäki, sakkunnig inom internationella relationer vid Finlands Ungdomssamarbete Allians, Kaius Niemi, ansvarig chefredaktör vid Helsingin Sanomat, Sirpa Rautio, chef för Människorättscentret, Päivi Tikka, generalsekreterare för Vetenskapsakademiens delegation, och Kristiina Volmari, undervisningsråd.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för uppgifterna vid Unesco-kommissionens sekretariat. Kulturrådet Zabrina Holmström fortsätter som generalsekreterare.

Finlands Unesco-kommission biträder speciellt undervisnings- och kulturministeriet i skötseln av förbindelserna mellan Finland och Unesco. Kommissionens primära uppgift är att för undervisnings- och kulturministeriet och statsrådet avge utlåtanden om bl.a. beslut och rekommendationer av Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt av andra internationella sakkunnigmöten som Unesco anordnar. Till uppgiften hör att påverka och delta i beredningen av programärenden.

Kommissionens andra uppgift är att göra Unescos syften och verksamhet kända i Finland. Samarbetet mellan de nordiska kommissionerna är mycket tätt.

-- -- --

Upplysningar:
- kulturrådet Zabrina Holmström (UKM), tfn 029 533 0114
- regeringsrådet Satu Paasilehto (UKM), tfn 029 533 0240
- specialsakkunnig Hannu Vainonen (UKM), tfn 029 533 0323

Finlands Unesco-kommission  
Unesco 

KULTUR