Människorättsdelegationens målsättningar för regeringsprogrammet 2019-2023

9.4.2019

Främjandet och tryggandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör ha hög status i statsrådets arbete den kommande regeringsperioden. Människorättsdelegationen betonar att åtagandet bör fastslås tydligt även i regeringsprogrammet 2019–2023.

 

Människorättsdelegationens målsättningar för regeringsprogrammet 2019–2023:

1. Statsrådet är skyldigt att främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

2. Möjligheterna att delta jämlikt i samhällets verksamhet bör förbättras

3. Bedömningen av konsekvenser för de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör effektiveras

4. Strukturerna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör stärkas och förtydligas

 

Människorättsdelegationens ställningstagande för regeringsprogrammet 9.4.2019

 

Som grund för sitt ställningstagande har människorättsdelegationen sammanställt centrala observationer om situationen beträffande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland år 2019 samt 37 rekommendationer för att åtgärda brister. Sammanställningen är en bra utgångspunkt för arbetet för att trygga och främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna i praktiken.

Situationen beträffande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – Människorättsdelegationens rekommendationer för regeringsperioden 2019–2023 (25 s.)

 

Rekommendationer för 2019-2023 (2 s.)

Läs mer om Människorättsdelegationens ställningstaganden

 

Bilagor