Utredning: Finlands politik för mänskliga rättigheter behöver ses över

28.8.2019

Enligt en färsk utredningsrapport bör Finland se över prioriteringarna för sin politik för mänskliga rättigheter för att kunna tackla de nya utmaningarna.

UTRIKESMINISTERIETS PRESSMEDDELANDE

Globala förändringstrender ställer det internationella systemet för mänskliga rättigheter inför nya utmaningar. Samtidigt undergrävs den regelbaserade världsordningen. Enligt en färsk utredningsrapport bör Finland se över prioriteringarna för sin politik för mänskliga rättigheter för att kunna tackla de nya utmaningarna. En trovärdig politik för mänskliga rättigheter förutsätter att Finland tar större hänsyn till ett människorättsperspektiv i sin interna verksamhet.

För en tidsmässig jämförelse har forskarna i utredningsprojektet Finland in the International Human Rights System granskat statsrådets senaste redogörelse om de mänskliga rättigheterna från 2014. Under de senaste fem åren har globala förändringstrender blivit en allt större utmaning för det internationella systemet för mänskliga rättigheter. De centrala trenderna gäller klimatförändringar, migration, teknisk utveckling och förändringar i säkerhetsmiljön. Utöver problem kan de dock också föra med sig nya möjligheter att främja mänskliga rättigheter.

Förändringar i de politiska styrkeförhållandena såväl på global nivå som inom länderna påverkar människorättssystemets funktion. Till exempel Kinas framfart har gjort det internationella systemet för mänskliga rättigheter allt mer multipolärt. I västländerna försöker populistiska rörelser för sin del undergräva betydelsen av det regelbaserade systemet för mänskliga rättigheter. Samtidigt har icke-statliga aktörer såsom städer, företag och det civila samhället fått en allt viktigare roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna. I statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna från 2014 har man förutsett många av de aktuella förändringstrenderna. I redogörelsen behandlas också många frågor som Finland bör arbeta för även i fortsättningen. Den internationella omvärlden i förändring kräver dock att politiken för mänskliga rättigheter fortgående ses över.

I utredningsrapporten fastställs åtta centrala mål som Finland enligt forskarna bör sträva efter i sin politik för mänskliga rättigheter. Forskarna ger även rekommendationer om åtgärder för att nå målen. Respekt för de mänskliga rättigheterna utgör en grundsten för en trovärdig politik. I rapporten ges därför rekommendationer för hur Finland bättre kan beakta ett människorättsperspektiv i sin interna verksamhet.

Huvudgenomföraren av utredningsprojektet var Oxford Research Oy. Till forskargruppen hörde också experter från World of Management Oy, Radboud-universitetet i Nijmegen och Opinio Juris. Rapporten har utarbetats inom ramen för 2018 års utrednings- och forskningsplan till stöd för statsrådets beslutsfattande.

Ytterligare information: Anna Björk, analytiker, Oxford Research Oy, tfn 044 203 2013, anna.bjork(a)oxfordresearch.fi, och Janne Jokinen, ordförande för projektets styrgrupp, utrikesministeriets enhet för planering och forskning, tfn 0295 350 043, janne.jokinen(a)formin.fi.

Rapporten: Finland in the International Human Rights System