Tjänsten som direktör för Människorättscentret för en mandatperiod om fyra år

23.10.2019

(Valtiolle.fi ID: 21-58-2019)

Vid riksdagens justitieombudsmans kansli lediganslås tjänsten som direktör för Människorättscentret.

Riksdagens justitieombudsman utnämner Människorättscentrets direktör för en mandatperiod om fyra år, efter att ha fått grundlagsutskottets ställningstagande till utnämningen. Det är fråga om en tjänst som specificeras i statsbudgeten och den tillsätts från och med 1.3.2020.

Ansök senast: 4.11.2019 kl 16:00

Valtiolle.fi ID: 21-58-2019

 

Läs mer https://www.manniskorattscentret.fi/om-oss/lediga-tjanster/