Människorättsvecka i riksdagen 3.-10.12.

29.11.2019

Riksdagen ska fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för personer med funktionsnedsättning till dagen för mänskliga rättigheter 3.-10.12.

Människorättscentret har bjudit in riksdagen att fira mänskliga rättigheter från FN:s internationella dag för handikappade till dagen för mänskliga rättigheter 3.-10.12. På borden i restauranger och caféer finns små informationsinslag om temat. I dessa påminner vi riksdagen att trygga grundläggande och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och äldre personer.

Mera information:

info@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (riksdagens växel)