Teckenspråkets dag firas 12.2.

11.2.2020

Teckenspråkets dag instiftades för att hylla våra nationella teckenspråk

Teckenspråkets dag instiftades för att hylla våra nationella teckenspråk, det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Teckenspråksdagen firas årligen på dövundervisningens fader Carl Oscar Malms (1826–1863) födelsedag den 12 februari, i år för elfte gången.

 

Teckenspråksdagens seminarium ordnas 12.2 klockan 12–16 i Ljusa husets auditorium (Ilkkavägen 4, Helsingfors.) Evenemanget sänds också direkt på nätet. 

 

Teckenspråken 

De teckenspråkiga är en språklig och kulturell minoritet, vars kärngrupp består av döva eller hörselskadade personer som använder teckenspråk som sitt modersmål. Teckenspråk kan betraktas som modersmål också om någondera av föräldrarna eller barnets äldre syskon använder teckenspråk, och detta språk har använts med barnet sedan födseln.

Enligt Dövas Förbund finns det i Finland omkring 10 000–14 000 personer som talar teckenspråk, varav ca 4 000–5 000 är döva.

De teckenspråkigas språkliga rättigheter tryggas i grundlagenEnligt teckenspråkslagen från år 2015 är myndigheterna skyldiga att främja de teckenspråkigas möjligheter att tala och få information på sitt eget språk. Syftet med teckenspråkslagen är att öka myndigheternas kännedom om teckenspråken och främja beaktandet av de teckenspråkiga som en språklig och kulturell minoritet. Närmare bestämmelser bl.a. om de teckenspråkigas rätt till tolkningstjänster finns i speciallagstiftningen för de olika förvaltningsområdena.

I teckenspråkslagen har definitionen av en person som använder teckenspråk inte begränsats enbart till hörselskadade personer. Teckenspråkslagen gäller de två nationella teckenspråken i Finland, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Antalet personer som talar det finlandssvenska teckenspråket är ytterst litet, och det är ett allvarligt utrotningshotat språk.

Läs mer om teckenspråken 

 

Tecken på webben