Europadomstolen: Årsrapporten och statistik för 2019 har publicerats

19.2.2020

Sammanlagt 19 klagomål mot Finland är anhängiga.

Europadomstolens årsrapport

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (EDMR) publicerade  sin årsrapport och statistik för år 2019.

Läs hela rapporten på engelska här. Rapporten innehåller även ett sammandrag av de mest intressanta lösningarna från 2018 (Kapitel 2, börjar på sidan 27).

 

Allmänt

År 2019 överfördes sammanlagt 44 500 klagomål till undersökning vid en juridisk sammansättning (3 % fler än år 2018, sammanlagt 43 100)

29 800 av dessa överfördes till en ensamdomare, eftersom de bedömdes vara sådana fall som inte undersöks (declared inadmissible, 2 % fler jämfört med föregående år). Dessa behandlas omedelbart. Sammanlagt 14 700 klagomål ansågs kräva behandling av en kammare eller en kommitté (7 % fler än år 2018).

Sammanlagt 40 667 klagomål behandlades i en juridisk sammansättning. Antalet var 5 procent lägre än 2018 (42 761). Under året behandlades 3 800 fall färre än antalet nya klagomål som inkom. Antalet fall som behandlades i en juridisk sammansättning ökade, vid årskiftet 2019-2020 var antalet klagomål 59 800 (år 2018 sammanlagt 56 350).

Läs mer statistik från domstolen (på engelska)

Läs mer analys av statistiken (på engelska)

 

Klagomål som gjorts mot Finland i Europadomstolen

År 2019 anhängiggjordes 131 klagomål mot Finland (174 klagomål år 2018).

Sammanlagt 131 klagomål som gjordes mot Finland undersöktes inte eller avlägsnades av någon orsak från behandling (170 klagomål år 2018).

I slutet av 2019 fanns det 19 anhängiggjorda klagomål mot Finland i olika sammansättningar i EDMR (20 klagomål år 2018).

År 2019 gavs 4 klagomål till Finlands regering för utlåtanden (5 klagomål år 2018).

År 2019 begärdes sammanlagt 22 beslut om förbud mot verkställighet mot Finland. Ett förbud beviljades.

Finland fick två avgöranden år 2019:

  • N.A. v. Finland - kränkning av artiklar 2 och 3
  • SA-Capital Oy v. Finland - ingen kränkning, artikel 6 artikla

 

Under åren 1990–2019 har Finland fått 190 domar av EDMR. De flesta av dessa gällde längden på rättegången (62) eller övriga förutsättningar för en rättvis rättegång (37).

Av domarna innehöll 141 minst en förseelse.

Av domarna fanns det 36 som inte innehöll någon förseelse.

Av domarna löstes 9 genom förlikning.

Av domarna löstes 4 på övriga sätt (just satisfaction, revision, preliminary objections and lack of jurisdiction).

 

Årsberättelsen för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

 

Domstolens sammandragsdokument (engelska) (Facts and Figures, uppdaterad i februari 2019)

Domstolens Country Profiles (2/2020)

Domstolens statistiksida (engelska)