Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsplan 2020

25.3.2020

Människorättsdelegationen godkände verksamhetsplanen i december 2019

 

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet är:

  • främjande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna (information, utbildning och fostran, forskning)
  • oberoende uppföljning av och rapportering om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
  • främjande och uppföljning av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning
  • främjande och uppföljning av rättigheterna för äldre personer
  • människorättsdelegationens verksamhet och annat samarbete i hemlandet
  • europeiskt och internationellt samarbete

Verksamhetsplan finns i elektroniskt format på finska, svenska och engelska.

 

På grund av COVID-19 pandemi, prioriteringar kan förändras.

Bilagor