Den Europeiska kommittén för sociala rättigheter har publiserat årsrapport 2019.

25.3.2020

Rättigheter för barn, familj och invandrare behöver mer uppmärksamhet.

Den Europeiska kommittén för sociala rättigheter har publiserad årsrapport 2019. 

Rapporten gäller följande artiklar:

  • the right of children and young persons to protection (Article 7);
  • the right of employed women to protection of maternity (Article 8);
  • the right of the family to social, legal and economic protection (Article 16);
  • the right of children and young persons to social, legal and economic protection (Article 17);
  • the right of migrant workers and their families to protection and assistance (Article 19);
  • the right of workers with family responsibilities to equal opportunity and treatment (Article 27)
  • the right to housing (Article 31).

Europarådet's press meddelande (en)

Kommittés slutsatser och rekommendationer för Finland 

 

EUROPEISKA KOMMITTÉN FÖR SOCIALA RÄTTIGHETER

Europeiska kommittén för sociala rättigheter behandlar kollektiva klagomål baserade på den Europeiska sociala stadgan och medlemsstaternas periodiska rapporter.

Arbetsmarknadsparterna och medborgarorganisationer kan anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Enskilda personer har inte klagorätt med avseende på den sociala stadgan.

En organisation kan anföra ett kollektivt klagomål om den misstänker att stadgan inte har verkställts på ett tillfredsställande sätt i en stat som har godkänt klagomålsförandet.

Utrikesministeriets webbsida om den sociala stadgan

Bilagor