Medlemmarna i den nya människorättsdelegationen har valts – delegationens betydelse framhävs när undantagsförhållanden råder

2.4.2020

Riksdagens justitieombudsman har tillsatt en ny människorättsdelegation i anslutning till Människorättscentret. Särskilt nu under undantagsperioden behövs det ett omfattande samarbete för att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättsdelegationen har en viktig och central roll i detta arbete.

135 experter från olika sektorer i samhället ansökte om medlemskap i människorättsdelegationen. Till delegationen valdes 38 medlemmar som alla inom sitt eget område representerar en stark kompetens inom grundläggande fri- och rättigheter och inom mänskliga rättigheter. Till sammansättningen hör alltid också representanter från högsta laglighetsövervakare, specialombudsmän och Sametinget.

Den delegation som inlett sin mandatperiod har sakkunskap i bland annat rättsstatsfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, äldre personers rättigheter, sociala rättigheter, företags ansvar för de mänskliga rättigheterna, frågor om grundläggande fri- och rättigheter och om mänskliga rättigheter i anslutning till teknologi samt klimatförändringen.

Den nya delegationens mandatperiod börjar 1.4.2020 och slutar 31.3.2024. Människorättsdelegationen behandlar stora och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna, godkänner Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt kan ge ställningstaganden i aktuella frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Ordförande för delegationen är Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

Mera information:

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio, sirpa.rautio@manniskorattscentret.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

Människorättsdelegationens sekreterare, sakkunnig Leena Leikas, leena.leikas@manniskorattscentret.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

 

Tillsättningsbeslut (pdf)

JO:s pressmeddelanden: Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen 

 

Människorättsdelegationens medlemmar under perioden 2020–2024:

 • Aarnio Reijo, dataombudsman
 • Hakonen Kimmo, underrättelsetillsynsombudsman
 • Hiltunen Rainer, byråchef, tf diskrimineringsombudsman
 • Maarianvaara Jukka, jämställdhetsombudsman
 • Pekkarinen Elina, barnombudsman
 • Puumalainen Mikko, biträdande justitiekansler
 • Sakslin Maija, riksdagens biträdande justitieombudsman
 • Juuso Tuomas Aslak, ordförande, Sametinget

 

 • Ali Atik, JK, VH, verkställande direktör, Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy
 • Angersaari Inga, SVM, projektchef, Diak
 • Arikka Laura, TM, verkställande direktör, Dialogpaus-stiftelsen
 • Caldén Anna, socionom (YH), koordinator, Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS
 • Enache-Kotilainen Anca, FM, utvecklingschef, Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors
 • Haanperä Outi, PhD (Economics), ledande sakkunnig, Sitra
 • Iivonen Esa, JM, ledande sakkunnig, Mannerheims Barnskyddsförbund
 • Juvonen Anu, MA (Development Studies), verksamhetsledare, DEMO rf
 • Jylhä Marja, MD, professor i gerontologi, Tammerfors universitet
 • Kalliomaa-Puha Laura, JD, professor i socialrätt, Tammerfors universitet
 • Kallioniemi Arto, TD, PeM, professor i religionsdidaktik, Helsingfors universitet
 • Kupila Sakris, MK, ordförande, SETA ry
 • Laajapuro Niina, pol.mag., MBA, chef för människorättsarbetet, Amnesty International Finländska sektionen
 • Laukkanen Janne, JM, SVM, direktör (kommunikation och påverkan), Juristförbundet
 • Mahlamäki Pirkko, FM, JM, generalsekreterare, Handikappforum
 • Mattila Kaari, PD, generalsekreterare, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
 • Mattila Yrjö, PD, JL, VH, juridisk konsult, Närståendevårdarnas förbund
 • Mäki-Petäjä-Leinonen Anna, JD, docent, direktör, Institutet för välfärdsrätt, Östra Finlands universitet
 • Nuotio Kimmo, JD, professor i straffrätt, Helsingfors universitet
 • Ojanen Tuomas, JD, docent, professor i statsförfattningsrätt, Helsingfors universitet
 • Okkonen Laura, fil.stud., Senior Human Rights Manager, Vodafone Group Plc
 • Ollus Natalia, JD, PM, direktör, Europas kriminalpolitiska institut (HEUNI)
 • Rankinen Lea, DI i miljöteknik, chef för hållbarhet och samhällskontakter, Paulig Group
 • Salminen Mirva, SVM, forskare, Lapplands universitet
 • Sood Nitin, PM, BA (Liberal Arts and Sciences), likabehandlingsplanerare, Helsingfors stad
 • Suomu Katariina, SVM, verksamhetsledare, Minnesförbundet
 • Suurpää Leena, PD, docent, chef för de ungas skyddshusverksamhet, Finlands Röda Kors
 • Teittinen Antti, SVD, docent, forskningschef, Kehitysvammaliitto
 • Thors Astrid, jur.kand., VH
 • Viljanen Jukka, FöD, professor i offentlig rätt, Tammerfors universitet