Hopp eller rädsla bland Europas hbti-personer?

14.5.2020

Fler homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) människor är nu öppna om vem de är, men resultaten av den undersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gjort om hbtipersoners erfarenheter i Europa visar att rädsla, våld och diskriminering fortsätter att vara ett problem.

(FRAs pressmeddelande 14.5.2020)

Fler homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer) människor är nu öppna om vem de är, men resultaten av den undersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gjort om hbtipersoners erfarenheter i Europa visar att rädsla, våld och diskriminering fortsätter att vara ett problem.

Med 140 000 svarande är undersökningen den största någonsin om hatbrott och diskriminering mot hbti-personer. Resultaten bör ligga till grund för politiska åtgärder för att ytterligare skydda och främja hbti-personers rättigheter.

"Alltför många hbti-personer fortsätter att leva på skuggsidan av rädsla för att förlöjligas, diskrimineras eller till och med attackeras. Även om många länder har kommit långt när det gäller jämställdhet för hbti-personer, visar våra undersökningsresultat att de faktiska framstegen i verkligheten är alltför få och att många hbti-personer fortfarande är utsatta. Deras svårigheter att hitta jobb och få vård kan komma att förvärras på grund av covid-19. Politiska beslutsfattare bör uppmärksamma detta och göra mer för att aktivt främja fullständig respekt för hbti-personernas rättigheter", säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.

I rapporten ”A long way to go for LGBTI equality” (långt kvar till jämställdhet för hbtipersoner) granskas hur omkring 140 000 hbti-personer i EU, Storbritannien, Serbien och Nordmakedonien upplever sina mänskliga rättigheter. Rapporten framhåller också vad som hänt sedan FRA:s första hbt-undersökning, som utfördes 2012. Vid en jämförelse av de två undersökningarna framgår det att framstegen under de sju åren har varit få. I EU-genomsnittet döljer sig omfattande skillnader mellan länderna. I vissa länder säger 70 % av de tillfrågade hbti-personerna att samhället är mer tolerant, medan upp till 68 % i andra länder hävdar att samhället är mindre tolerant.

Några av de viktigaste undersökningsresultaten visar följande:

Öppenhet: 6 av 10 undviker att hålla sina partners hand offentligt. • Trakasserier: 2 av 5 svarande säger att de trakasserats året innan undersökningen.

Attacker: 1 av 5 transpersoner och intersexuella hade upplevt fysiskt eller sexuellt våld, vilket är dubbelt så många som andra hbti-grupper.

Diskriminering: 1 av 5 upplever diskriminering på arbetet och fler än 1 av 3 känner sig diskriminerade när de går ut för att äta, dricka eller umgås.

Skolgång: Varannan hbti-elev uppger att någon av deras kamrater eller lärare stöder hbti-personer.

Ekonomisk situation: 1 av 3 hbti-personer uppger att de har svårt att få pengarna att räcka till. Situationen är värre för intersexuella och transpersoner (omkring varannan person). Dessa vittnesmål kommer att ligga till grund för kommissionens strategi för jämställdhet för hbti-personer som ska offentliggöras i år. FRA uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda hbti-personers rättigheter, bland annat följande:

Hatbrott – skapa en nolltoleranskultur mot våld och trakasserier mot hbti-personer, så att dessa personer kan åtnjuta sin rätt att röra sig fritt och utan rädsla. Investera i utbildning för att säkerställa att polisen kan känna igen, registrera och på rätt sätt utreda 2 hatbrott mot hbti-personer, så att offren kan känna sig trygga att rapportera attacker och behandlas jämlikt.

Rapportering – gör det lättare för offer att rapportera brott och diskriminering genom verktyg för onlinerapportering, samhällskontakter och polisutbildning. Förse jämställdhetsorgan med tillräckliga resurser så att de kan ge de som drabbas av diskriminering effektivt stöd.

Diskriminering – anta direktivet om likabehandling för att utvidga skyddet mot diskriminering till fler områden än sysselsättning. Utarbeta heltäckande nationella handlingsplaner för att främja respekten för hbti-personers rättigheter inom alla områden i livet.

Skolgång – skapa en trygg och stödjande miljö för unga hbti-personer som går i skolan. Hjälp skolor och lärare att utbyta erfarenheter, motverka mobbning av hbti-elever och se till att utbildningsmateriel inte likställer att vara hbti med att ha en sjukdom.

Var en förebild – alla kan göra sitt för att jämställdhet ska uppnås.

Denna undersökning omfattar EU:s 27 medlemsstater, Storbritannien, Serbien och Nordmakedonien. För första gången inkluderar den upplevelser från intersexuella och unga hbti-personer i åldern 15–17 år. Tillsammans med de huvudsakliga undersökningsresultaten publicerar FRA ett omfattande onlinebaserat datavisualiseringsverktyg, som gör det möjligt att filtrera uppgifter per land, fråga och hbti-grupp.

Mer information finns i presspaketet

Du kan också kontakta media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653