Ny människorättsdelegation inledde verksamhet vid Människorättscentret

20.5.2020

Riksdagens justitieombudsman tilsatt i mars en människorättsdelegation (mandatperiod 2020–2024), som höll sitt första möte idag.

Den nya människorättsdelegationen med sina 38 medlemmar inledde sin verksamhet på onsdag via en webbkonferens. Delegationen som nu inledde sin mandatperiod har omfattande kännedom om bland annat rättsstatsfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, äldre personers rättigheter, sociala rättigheter, företags ansvar för de mänskliga rättigheterna, frågor om grundläggande och mänskliga rättigheter i anslutning till teknologi, klimatförändringen, minoriteters rättigheter och delaktighet.

På mötet presenterades ett sammandrag av en enkät om teman och arbetssätt som delegationens medlemmar deltagit i. Man diskuterade också vilka teman som ska tas upp till behandling under den kommande mandatperioden. Enkäten lyfte särskilt fram effekterna av COVID-19-pandemin på grundläggande och mänskliga rättigheter. Även rättigheterna för äldre personer och personer med funktionsnedsättning kommer i fortsättningen att ha en viktig roll i delegationens arbete. Det egentliga arbetsprogrammet diskuteras vid delegationens möte i september.

Till delegationens vice ordförande valdes Esa Iivonen, som är ledande sakkunnig vid Mannerheims barnskyddsförbund. Iivonen var också medlem i delegationen under perioden 2016–2020. Ordförande för delegationen är på tjänstens vägnar Sirpa Rautio, direktör för Människorättscentret.

Vid mötet valdes också medlemmar till arbetsutskottet, till människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK) och till den nya sektionen för äldre personers rättigheter. Uppgiften för dessa är att stöda Människorättscentret i beredningen av ärenden som framförs till delegationen.

Mera information:

Direktör för Människorättscentret Sirpa Rautio, sirpa.rautio@manniskorattscentret.fi, 09 4321 (riksdagens växel)

 

Länk till nyheten om utnämning av delegationen

Presentation av människorättsdelegationens medlemmar

Arbetsutskottets och sektionernas sammansättning