politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter bör utvecklas långsiktigt och mer övergripande

5.6.2020

En forskargrupp har utvärderat det handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, som genomfördes under åren 2017-2019.

Utvärdering: Demokratipolitiken och politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter bör utvecklas långsiktigt och mer övergripande

Justitieministeriet  4.6.2020 9.00
NYHET

 

En forskargrupp vid Östra Finlands universitet har utvärderat det demokratipoliska handlingsprogrammet och handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, som genomfördes under åren 2017-2019. I utvärderingen rekommenderas det att arbetet med handlingsprogrammen samt de nätverk vid statsrådet som samordnat dem ska fortsätta.

Enligt forskargruppen borde man i stället för flertaliga och kortvariga projekt i handlingsprogrammet och handlingsplanen utveckla politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter och demokratipolitiken långsiktigt och mer övergripande. Enligt utvärderingen bör verksamheten inom demokratipolitiken och politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter också i fortsättningen samordnas separat. I utvärderingen rekommenderas det att resurserna för justitieministeriets demokratipolitik och politik för grundläggande och mänskliga rättigheter ska stärkas. 

Forskargruppen understöder målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering enligt vilka fokus i följande handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter ligger på utvecklandet av indikatorerna och uppföljningen i fråga om grundläggande och mänskliga rättigheter. Man understöder också att det arbete som inletts inom det demokratipolitiska handlingsprogrammet under statsminister Marins regeringsperiod ska fortsätta.

Genom ett principbeslut av statsrådet godkände statsminister Juha Sipiläs regering den 16 februari 2017 det demokratipolitiska handlingsprogrammet och handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2017-2019. I december 2019 valde justitieministeriet genom anbudsförfarande en forskargrupp vid juridiska institutionen vid Östra Finlands universitet för uppgiften med att utvärdera handlingsprogrammen.

Utvärdering av det demokratipolitiska handlingsprogrammet 2017–2019 och den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017–2019  

 

Ytterligare information:

Hanna Rönty, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 02 951 50 035, fornamn.efternamn@om.fi

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 02 951 50 348, fornamn.efternamn@om.fi

Pauli Rautiainen, biträdande professor i offentlig rätt, Tammerfors universitet, tfn 040 770 7282,  fornamn.efternamn@tuni.fi

Justitieministeriets nyhet om slutrapporten om det demokratipolitiska handlingsprogrammet 2017-2019


Justitieministeriets nyhet om genomförandet av handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019
 

Nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020–2023 på justitieministeriets webbplats
 

Det nationella demokratiprogrammet 2025 på justitieministeriets webbplats