FRA: Rapporten om de grundläggande rättigheterna - teknologi och dataskydd

4.8.2020

Den andra tematiska delrapporten behandlar teknologi och dataskydd. Rapporten baserar sig på intervjuer med 35 000 européer i 27 EU-länder, Storbritannien och Norra Makedonien.

 

22.7.2020

 

FRA har publicerat de första delarna av sin omfattande Fundamental Rights Survey-undersökning. I den granskas på ett heltäckande sätt människors erfarenheter av och åsikter om sina grundläggande rättigheter på olika livsområden. Materialet samlades in mellan januari och oktober 2019 och slutsatserna baserar sig på svar från 35 000 människor runt om i Europa och omfattar EU-länderna (inkl. Finland), Norra Makedonien och Storbritannien.

 

Rapporten Your rights matter: Data protection and privacy är den andra i ordningen och omfattar forskningsresultaten gällande teknologi och dataskydd. Rapporten fokuserar på två aspekter: vanan och människornas vilja att dela sina personuppgifter samt deras medvetenhet om EU:s lagstiftning om dataskydd. Några lyft ur rapporten:

 

  • 41 % av respondenterna vill inte dela några som helst personuppgifter med privata företag, vilket i siffror är nästan dubbelt så mycket i jämförelse med oviljan att dela motsvarande uppgifter med institutioner som hör till det offentliga samfundet.
  • Endast cirka 5 % av respondenterna går med på att dela sina bilder och fingeravtryck med privata företag.
  • 72 % känner till sin telefons sekretessinställningar, men 24 % vet inte hur man granskar applikationernas sekretessinställningar.
  • 55 % fruktar att brottslingar och andra bedragare kommer åt personuppgifter som rör dem.
  • Cirka 30 % oroar sig för att annonsörer, företag och andra statsadministrationer ska få tillgång till information som rör dem utan att de känner till detta.
  • 69 % av respondenterna är medvetna om EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
  • Endast 51 % av respondenterna är medvetna om att de har rätt att få tillgång till de personuppgifter som företagen har om dem.

Länken ovan leder till själva rapporten. Mer information om ämnet också här: https://fra.europa.eu/en/news/2020/how-concerned-are-europeans-about-their-personal-data-online