Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, till förvaltningsrådet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

6.10.2020

Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, har valts till ersättare i styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för perioden 2020-2025. Till Finlands ordinarie medlem valdes Tuomas Ojanen, professor i författningsrätt, medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation.

Leena Leikas, sakkunnig vid Människorättscentret, valdes i juli till ersättare i styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i Wien. Till ordinarie medlem valdes Tuomas Ojanen, professor i författningsrätt vid Helsingfors universitet, som också är medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation.

Människorättscentret samarbetar aktivt med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Medlemskapen i förvaltningsrådet stödjer det täta samarbetet mellan Människorättscentret, riksdagens justitieombudsman och FRA. Under förvaltningsrådets period som avslutades i juli var Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio medlem från och med 2015 och ordförande 2017-2020. Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin var ledamot och ordförande i förvaltningsrådet åren 2010-2015.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter producerar oberoende forskningsdata om grundläggande rättigheter för EU:s institutioner och medlemsstater. Byråns mål är att främja full respekt för de grundläggande rättigheterna i hela EU. Förvaltningsrådet slår fast FRA:s primära uppgifter, godkänner budgeten och leder byråns verksamhet. Förvaltningsrådet består av oberoende medlemmar som utsetts av EU:s medlemsstater, två medlemmar från EU-kommissionen och en oberoende medlem som utsetts av Europarådet.
 

Mer om ämnet:

Presentation av styrelsen för byrån för grundläggande rättigheter: https://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/management-board/members

Byråns hemsida https://fra.europa.eu/sv/about-fra