FN; granskning av Finlands periodiska rapporter om verkställande av internationella människorättskonventioner 2021

7.10.2020

Behandlingen av Finlands periodiska rapporter fördröjs i FN-kommittéerna på grund av COVID-19-pandemin

18.9.2020

Granskningen av de periodiska rapporterna om verkställande av FN: S internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (FördrS 6 /1976; ESK-konventionen) och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (FördrS 7 och 8 /1976; MP-konventionen) skjuts upp till 2021.

Det var meningen att båda rapporterna skulle behandlas i Genève i oktober 2020. På grund av undantag orsakade av COVID-19-pandemin granskar avtalsövervakningsorganen inte de periodiska rapporterna  detta år.

Enligt ett meddelande från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) har behandlingen av Finlands sjunde periodiska rapport om ESK-konventionen flyttats till ESK-kommitténs 69 session, som enligt en preliminär uppskattning ordnas 15 februari till 5 mars 2021.

Behandlingen av den sjunde periodiska rapporten om verkställande av MP-konventionen har flyttats till människorättskommitténs kommande session 2021. Närmare sessionstider meddelas senare.

 

Under 2021 granskas eventuellt också Finlands kombinerade femte och sjätte periodiska rapport om verkställandet av konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59 och 60 / 1991 /; LOS) samt Finlands första rapport om genomförandet av det fakultativa protokollet om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (FördrS 40 och 41 / 2012; OPSC).

Dessutom ska Finlands åttonde periodiska rapport om verkställandet av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 59 och 60 /1989; CAT) som ges i slutet av 2020, granskas redan under 2021.

Det finns ingen förhandsinformation om tidpunkten för granskning av Finlands första periodiska rapport om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FördrS 26 och 27 / 2016, CRPD) verkställd 2019.

De periodiska rapporterna finns på utrikesministeriets webbplats på adressen:

https://um.fi/fn-s-gallande-manniskorattskonventioner