Nyheter

Medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter, människorättsförsvarare och särskilt kvinnliga människorättsförsvarare är huvudteman när nationella människorättsinstitutioner samlas i Marrakech.
Finland måste införa effektivare åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.
Över 600 aktörer på olika områden samlas i Wien mellan den 25 och 27 september för att diskutera de mest brännande människorättsutmaningarna i EU.
I början av juni organiserades NHRI-akademin i Helsingfors. Under akademi diskuterades både skyddet för människorättsförsvarare och de nationella människorättsinstitutionernas roll i lagstiftningsprocessen
Den 38:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter inleds i dag i Geneve.
RSS ATOM