Människorättscentrets internationella översikt 1/2018 har publicerats!

9.2.2018

Aktuella teman bland annat: •Europadomstolen betonade barnets rättigheter över den biologiska förälderns rättigheter.

·Kommittén för sociala rättigheters årsrapport uttrycker oro för den höga fattigdomsgraden i Europa.

·Dunja Mijatović har valts till Europarådets människorättskommissionär.

·Enligt en diskrimineringsundersökning som gjorts av den Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) upplevs det fortfarande diskriminering inom Europa men fallen anmäls sällan.

·FNs råd för mänskliga rättigheter förväntas att koncentrera sig på att förnya sina verksamhetssätt under 2018.

 

Alla internationella översikter kan läsas här