Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har publicerats!

11.4.2018

Aktuella teman bland annat: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten, utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter.

Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har nu publicerats. Aktuella teman är bland annat:

  • Europadomstolen: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten
  • FRA: utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna
  • FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter
  • Europeiska unionens domstol: brandmannens beredskapstjänstgöring i hemmet kunde betraktas som arbetstid